Dubbelklik hier om de afbeelding te veranderen

Privacy

Privacy

Een bezoek aan deze site is in principe anoniem. De persoonsgegevens die door deze website vastgelegd worden zijn gegevens die door de betrokkene vrijwillig worden verstrekt en nodig zijn om de bestelling van producten mogelijk te maken. Deze persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat er door technische storingen of door andere omstandigheden fouten in de informatie zijn ontstaan. Kruidhof naamborden kan voor deze fouten of vergissingen niet aansprakelijk worden gesteld. Tevens is Kruidhof naamborden in geen geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op deze site.